Samaria Turquoise Vintage Ring
Samaria Turquoise Vintage Ring

Flea Vintage Jewelry

Samaria Turquoise Vintage Ring

Regular price $132.00
Made in the 1930's in  New Mexico. Size 6